⮚ És el mateix un òptic-optometrista que un oftalmòleg? Quina diferència hi ha?

No. L'òptic-optometrista i el metge oftalmòleg són diferents professionals de la salut que s'encarreguen de la cura visual dels pacients. Tenen diferents funcions, encara que complementàries.

L'òptic-optometrista és un professional amb titulació universitària que s'encarrega, en atenció primària, de la cura i prevenció de la salut visual de la població. Entre les seves funcions hi ha el tractament d'un sistema visual funcionalment inadequat mitjançant la prescripció d'ulleres o lents de contacte i la teràpia visual.

L'oftalmòleg, és el metge especialista en el diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties dels ulls i del sistema visual. Un cop acabats els estudis universitaris de medicina rep formació mèdica i quirúrgica especialitzada en les malalties oculars i del sistema visual durant quatre anys, per obtenir la titulació de metge especialista. El metge oftalmòleg és l'únic professional sanitari amb la capacitat de diagnosticar i tractar les malalties oculars.