⮚ Què és un fons d'ull?

És una de les exploracions més importants de l'oftalmologia. Ens permet visualitzar de forma directa i amb l'ajuda de lents el nervi òptic, la retina i els seus vasos sanguinis. Mitjançant el fons d'ull no només es diagnostiquen malalties oculars, sinó que podem veure troballes que ens suggereixin el diagnòstic de malalties no oftalmològiques com la diabetis, la hipertensió arterial, malalties neurològiques i fins i tot alguns tumors.