⮚ Si em posen gotes a la visita, veuré borrós quan surti?

Depèn. No totes les gotes que utilitzem per a l'exploració donen visió borrosa. Les gotes que provoquen visió borrosa són totes les que produeixen una dilatació de la pupil·la. Són les que utilitzem habitualment per realitzar l'exploració de el fons d'ull.