Cirurgia de Cataractes


El risc de patir cataractes augmenta fins el 60% a partir dels 70 anys.


Anomenem cataracta la opacitat progressiva del cristal·lí que produeix una disminució visual de forma gradual.

El cristal·lí és la lent natural de l'ull i es troba situat per darrere de l'iris. La incidència de cataractes augmenta amb l'edat ja que l'envelliment és el principal factor de risc.

Quan la pèrdua visual causada per la cataracta ocasiona una limitació funcional per al pacient, és el moment idoni per plantejar cirurgia. La cataracta pot arribar a ocasionar un impacte important a la qualitat de vida dels pacients, sobretot quan interfereix en les activitats diàries, com conduïr.

L'únic tractament curatiu de la cataracta és quirúrgic.

Cataracta subcapsular posterior
Cataracta subcapsular posterior
Lents intraoculars
Lents intraoculars

La cirurgia de cataracta consisteix en reemplaçar el cristal·lí opacificat per una lent intraocular mintjançant microcirurgia. És una intervenció que la majoria de vegades es realitza de forma ambulatoria i amb anestèsia local

La recuperació visual definitiva sol ser valorable a partir del mes de la intervenció.